Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU

Užička gimnazija u poslednjih 20 godina posvećuje veliku pažnju profesionalnom usavršavanju nastavnog osoblja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou. Učesnik je brojnih projekata i programa od regionalnog, državnog i međunarodnog značaja. Kroz ove projekte, učenici i nastavnici upoznavali su se sa kulturom i tradicijom evropskih zemalja, kao i sa evropskim vrednostima u celini, a istovremeno su unapređivane kompetencije i veštine u smislu pripreme i primene projekata u neformalnom obrazovanju.

 • Tokom školske 2003/2004. godine grupa učenika i nastavnika boravila je u SAD-u u okviru projekta The Seeds of Peace, koji je za cilj imao širenje mira među mladim ljudima u konfliktnim područjima.
 • Tokom školske 2003/2004. godine organizovan je projekat ‘’Balkanska fusnota’’ koji je okupio učenike iz Prijedora, Krapine i Užica.
 • Od 2006. godine Škola je organizator i domaćin književnog festivala ‘’Na pola puta’’. Festival okuplja srednjoškolce, nastavnike književnosti i savremene autore sa prostora zemalja bivše Jugoslavije, promovišući savremenu književnost, ali i razumevanje i toleranciju. Tokom 16 godina  u Užičkoj gimnaziji je časove književnosti održalo 123 autora. Festival je dobio Nagradu „Jelena Šantić“ (2010), i nagradu Pokretači promena (2020) koju dodeljuje Beogradska otvorena škola, a urednica priznanje Vitez poziva, u godini osnivanja festival je proglašen kulturnim događajem godine u Užicu. Na više međunarodnih skupova predstavljan je kao primer dobre prakse. 
 • Od 2010 - 2012. godine, Škola je učestvovala u projektu ‘’Balkan - kuća različitosti’’. Projekat je oraganizovan u saradnji sa Grupom 484 iz Beograda i Centrom za ljudska prava iz Tuzle.
 • Оd 2011-2013., Škola je učestvovala u Тhe Connecting Classrooms projektu koji je organizovao Britanski savet i uspešno sarađivala sa školama iz Nemačke i Slovačke na razvijanju razumevanja i tolerancije i upoznavanju evropske kulturne baštine. Uporedo sa ovim projektom, Škola je učestvovala i u Тhe BBC School Report projektu, čiji je cilj bio da se učenici upoznaju sa osnovama novinarstva. 
 • 2012. godine, festival ‘’Na pola puta’’ priključio se programu  Memory Lab, koji predstavlja međunarodnu platformu koja okuplja profesionalce i ustanove koje neguju kulturu sećanja, na burne istorijske događaje XX i XXI veka. Od 2014-2016.  godine, festival je bio koorganizator programa Memory Lab Junior zasnovanog na istim principima kao i Memorz Lab, ali namenjen srednjoškolcima i studentima iz Francuske, Nemačke, Bosne i Hercegovine i Srbije(Užice) 
 • Od 2013. godine, Užička gimnazija uspešno sarađuje sa licejem iz Kutansa, Francuska u okviru festivala, pod nazivom ‘’Staza sećanja’’, koji se bavi traumatičnom istorijom Evrope XX veka.
 • Оd 2013. godine u Školi se uspešno realizuje projekat English in Action, intenzivni kurs učenja engleskog jezika sa izvornim govornicima, profesorima engleskog jezika iz Velike Britanije.
 • Od 2013. do 2019. godine u saradnji sa vladom NR Kine, Škola je učestvovala u projektu uvođenja kineskog jezika kao fakultativnog predmeta u osnovne i srednje škole u Srbiji.  
 • 2015-2016. Užička gimnazija je bila učesnik Тhe School Education Programme  koji je finansirala Evropska unija.
 • 2015/2016. godine Škola je učestvovala u LINE programu, zajedno sa fondacijom ‘’Mak Dizdar iz Stoca i Centrom za kreativno pisanje iz Zagreba.
 • Škola je aktivan i izuzetno uspešan učesnik DSD i DELF projekata, koji su organizovani u saradnji sa vladama Republike Nemačke i Republike Francuske, a koji omogućavaju učenicima da steknu međunarodno priznate diplome o znanju nemačkog i francuskog jezika.
 • 2016. godine u saradnji sa vladom Japana, škola je učestvovala u projektu uvođenja japanskog jezika kao fakultativnog predmeta u osnovne i srednje škole u Srbiji.
 • Od 2018. godine Škola učestvuje u eTwinning projektima u saradnji sa školama iz više evropskih zemalja.
 • 2018. godine Škola se uključila u projekat Kulturweit, pod pokroviteljstvom UNESCO-a, u okviru koga mladi volonteri iz Nemačke provode 6-12 meseci u obrazovnim ustanovama u inostranstvu.
 • 2020. godine Škola je učestvovala u pilot projektu ‘’US Elections’’ u saradnji sa ELTA-om, Udruženjem nastavnika engleskog jezika i ambasadom SAD u Beogradu. 
 • Od 2021. godine škola učestvuje u međunarodnom projektu Erastotenov eksperiment.
 • 2022. godine bili smo partneri u Erasmus+ projektu:  VKO BB Linguistically strong 2022 , čiji je nosilac bila srednja škola VKO iz grada Opvijka u Belgiji
 • Tokom 2022. godine u Školi se realizovao projekat ‘’Čitaj glasno’’ u saradnji sa Radničkom komunom Links iz Beograda uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grada Užica i Hartefakt fonda.Upis bivših maturanata
na fakulteteIzložba radova maturanataEvropski dan jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja