Spiskovi učenika I razreda Konkursna dokumentacija za ekskurziju školske 2014/15 Upis u sportsko odeljenje - školska 14/15.g. Fondacija Života Vranić Izmena poziva za podnosenje ponuda za struju Javna nabavka kupovina struje Javna nabavka kupovina struje Standardi kompetencija SU licni plan SU Bodovanje SU Cultural Readers Competition Analiza uspeha studenata FON-a koji su završili Užičku gimnaziju Prva strana e-izdanja "Gimnazijalca"Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika Pravilnik o ocenjivanju učenika Poslovnik o radu Školskog odbora Pravilnik o organizaciji i sprovođenju ispita Skolski razvojni plan 11/16 prvi deo Skolski razvojni plan 11/16 uvod Pravilnik o izmenama nastavnog plana i programa 27.10.11.g. Prirucnik za samovrednovanje i vrednovanje rada Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji - nacrt Izvestaj o realizaciji Godisnjeg plana rada skole za 12/3.g. Godisnji plan rada za skolsku 13/14 Školski program