Fondacija Života Vranić Izmena poziva za podnosenje ponuda za struju Javna nabavka kupovina struje Javna nabavka kupovina struje Standardi kompetencija SU licni plan SU Bodovanje SU Cultural Readers Competition Upis u sportsko odeljenje - 2013.g. Analiza uspeha studenata FON-a koji su završili Užičku gimnaziju Prva strana e-izdanja "Gimnazijalca"Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika Pravilnik o ocenjivanju učenika Poslovnik o radu Školskog odbora Pravilnik o organizaciji i sprovođenju ispita Skolski razvojni plan 11/16 prvi deo Skolski razvojni plan 11/16 uvod Pravilnik o izmenama nastavnog plana i programa 27.10.11.g. Prirucnik za samovrednovanje i vrednovanje rada Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji - nacrt Izvestaj o realizaciji Godisnjeg plana rada skole za 12/3.g. Godisnji plan rada za skolsku 13/14 Školski program