Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU


MAJ172023
Upis 2023: Prijemni iz matematike za Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
kategorija: Upis

Užička gimnazija svake godine upisuje jedno odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku od 20 učenika. Za upis u ovo odeljenje učenici polažu prijemni ispit iz matematike koji će se za školsku 2023/24. održati u subotu 20.5.2023. godine u 10h u našoj školi. Zadaci na ovom ispitu sadrže zadatke srednjeg i naprednog nivoa. Da bi se položio ispit, neophodno je osvojiti najmanje 120 od 240 bodova. Krajem juna učenici polažu završni ispit za osnovnu školu, kao i svi osmaci. Na kraju se sabiraju bodovi sa prijemnog ispita iz matematike sa bodovima završnog ispita i na osnovu ukupnog broja bodova učenici se sortiraju u opadajuću listu. Prvih dvadeset učenika se upisuje u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Pravila održavanja prijemnog ispita:

1. Učenik je obavezan da dođe 30 minuta pre početka prijemnog ispita ispred kabineta 9, 10 i 12
na prvom spratu škole.

2. Pre ispita neophodno je proveriti broj učionice u koju je učenik raspoređen; jedinstveni
spisak učenika se nalazi na oglasnoj tabli u školi i ispred učionica, kao i na sajtu škole.

3. Na ispit treba poneti đačku knjižicu (u kojoj se nalazi fotografija i koja je overena od strane
osnovne škole), (učenici koji dolaze iz inostranstva treba da ponesu pasoš ili neki drugi
odgovarajući dokument sa slikom), pribor za pisanje (grafitna olovka, gumica i hemijska olovka
koja piše plavom bojom i koja ne može da se briše). Tokom rada može da se koristi i lenjir,
trougao i šestar i kalkulator sa osnovnim funkcijama (osnovne računske operacije i računanje
kvadratnog korena).

4. Nije dozvoljeno unošenje mobilnih telefona – telefone i ostale stvari učenici će moći da
odlože na mesto koje je u učionici predviđeno za to.

5. Svesku sa zadacima, veliku i malu kovertu učenik dobija od dežurnog nastavnika. Učenik
dobija i dve identifikacione kartice sa pečatom škole koje treba da popune pre početka
ispita. Jednu karticu učenici stavljaju u mali koverat i stavljaju ga u veliki koverat. Veliki
koverat ostaje na klupi kod učenika do kraja ispita. Učenici ne treba da svoje podatke pišu na
testu ili kovertama već samo da popune identifikacione kartice (ime, ime i prezime
roditelja/staratelja, šifru Ministarstva prosvete (IBU), naziv svoje osnovne škole i mesto gde
se ona nalazi).

6. Pre početka ispita dežurni nastavnik će proveriti identitet učenika kao i podatke koje je
učenik upisao na identifikacione kartice.

7. Učenik rešava zadatak na papirima koje dobije. Na osnovu dobijenog rešenja i ponuđenih
odgovora, učenik zaokružuje jedan odgovor hemijskom olovkom u svesci sa tekstovima zadataka
pod brojem koji odgovara broju tog zadatka.

8. U svesci sa tekstovima zadataka nije dozvoljeno bilo kakvo brisanje ili ispravljanje već
zaokruženih odgovora.

9. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen bilo kakav razgovor između učenika.

10. Kada učenik smatra da je završio sa ispitom, poziva dežurnog nastavnika dizanjem ruke.
Dežurni nastavnik u veliki koverat stavlja svesku sa zadacima i mali koverat i učenik može da
napusti učionicu.

11. Identifikacionu karticu treba pažljivo sačuvati, jer je ona dokaz da ste predali zadatak!


Jedinstveni spisak kandidata koji polažu prijemni ispit za upis u odeljenje
učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku


----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Užičkoj gimnaziji se tradicionalno održava besplatna pripremna nastava iz matematike, za upis nove generacije učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Priprema počinje 25. februara 2023. godine u terminu od 9h do 11h. Nastavu će realizovati profesori matematike iz Užičke gimnazije. Rad u školi će biti praćen i radom u Google Učionici kako bi profesori pružili svu neophodnu pomoć polaznicima u cilju što bolje pripreme budućih gimnazijalaca.

Osmaci, ako ste talentovani za matematiku i zanima vas rad na računarima, programiranje i grafički dizajn, dodjite da se družimo na pripremi, bez obzira da li se kasnije odlučite da upišete računarski smer ili neki drugi.

Osim ovih časova, učenici osmih razreda mogu pohađati i besplatnu onlajn pripremnu nastavu u organizaciji Fondacije „Centar za mlade talente“. Prijave se realizuju preko sajta: http://www.cmt.edu.rs

Nastavni plan i program:
Četvorogodišnji nastavni program obuhvata sledeće stručne predmete: programiranje (I, II i III razred), primena računara (I, II i III razred), baze podataka (III i IV razred), računarski sistemi (I razred), operativni sistemi i računarske mreže (II razred) objektno orijentisano programiranje (III razred), veb programiranje (IV razred) i programske paradigme (IV razred).
Opšteobrazovni predmeti: srpski jezik i književnost (I, II, III i IV razred), engleski jezik (I, II, III i IV razred),istorija (I i II razred), geografija (I i II razred), muzička kultura (I razred), fizika (I, II, III i IV razred), hemija (I i II razred), fizičko i zdravstveno vaspitanje (I, II, III i IV razred), matematika (I, II, III i IV razred), diskretna matematika (III razred), biologija (III i IV razred), psihologija (II razred), likovna kultura (III razred), sociologija (IV razred), filozofija (IV razred).


Više informacija o ovom smeru možete dobiti na sajtu "Računarac" koji uređejuju učenici trećeg razreda naše škole baš ovog smera, kao i na broj telefona 065/555-22-15 ili imejl: gimnazijauzice@gmail.com


Autor: Stručno veće za matematiku i računarstvo i informatiku


22. maj. Preliminarni rezultati prijemnog ispit za Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
08. maj. Nagradni jezički konkurs Univerziteta Singidunum
23. april. Uspeh gimnazijalaca na Državnom takmičenju iz matematike
19. april. Prijava za polaganje prijemnog ispita za smer učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
17. april. Upis 2023: Obaveštenje za učenike zainteresovane za upis u Specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport
11. april. Sjajan uspeh naših učenika i profesora na festivalu u Budimpešti
10. april. Rezultati konkursa za najbolji književni prevod
04. april. DELF 2023.


 

Upis 2023/2024.Festival "Na pola puta"Projektna nastava iz
engleskog jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja